13/02/2019 2.067 Lượt xem
Các vị trí tuyển dụng tháng 2 năm 2019
12/09/2018 1.917 Lượt xem
1. NHÂN VIÊN THỐNG KÊ: 1 Nữ Mô tả công việc - Thống kê các loại bảng biểu của phòng. - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn. Yêu cầu: Tốt nghiệp CĐ, ĐH kinh tế...thành thạo tin học văn phòng, chịu được áp lực công việc
Go top